Prodea: Η στρατηγική του κλάδου των ακινήτων – πώς ανταποκρίνεται στις εξωτερικές κρίσεις

Η Prodea Investments συνέχισε τον 9ο μήνα του 2022 τις επενδύσεις, οι οποίες εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική της να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιό της σε ακίνητα που έχουν αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείται από συνολικά 383 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.407 χιλ. τετραγωνικών μέτρων, έναντι 373 στο τέλος του 2021. Οι 328 από αυτούς βρίσκονται στην Ελλάδαμε τα περισσότερα να βρίσκονται σε εμπορικές περιοχές υψηλής ορατότητας.

Επίσης 24 ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, 27 στην Ιταλία, 2 στη Βουλγαρία και 2 ακίνητα στη Ρουμανία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων του Ομίλου σε ακίνητα στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε 2,485 δισ. ευρώ από 2,327 δισ. στο τέλος του 2021. Ταυτόχρονα κατά την περίοδο αυτή, προχώρησε σε πώληση τριών ακινήτωνμε το συνολικό τίμημα να αγγίζει τα 1,265 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική

Η βασική στρατηγική της εταιρείας σχετίζεται τόσο με τη σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (με έμφαση στα βιώσιμα ακίνητα, τις εμπορικές αποθήκες και, επιλεκτικά, τον οικιστικό τομέα) όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων.

Βιοκλιματικά κτίρια

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει σε επενδύσεις σε βιοκλιματικά κτίρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της αειφορίας (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση, «ESG»), λαμβάνοντας υπόψη πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των χρηστών με σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος πληροί τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας υγείας.

Ακίνητα με τις σχετικές προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγοράοπότε η εταιρεία είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα (αναφέρεται ως παράδειγμα το βιοκλιματικό κτίριο γραφείων Element στην οδό Φραγκοκκλησιάς στο Μαρούσι), είτε συνεργάζεται με προγραμματιστές μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή συνάπτοντας προσυμβάσεις για την απόκτηση ακινήτων μετά την κατασκευή τους έχει ολοκληρωθεί.

Τα logistics

Από την άποψη της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η εταιρεία εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), έναν κλάδο στρατηγικής ανάπτυξης για τη χώρα μας, δεδομένης της κεντρικής γεωγραφικής θέσης της.

Η στρατηγική διαχείρισης είναι απόκτηση εμπορικών αποθηκών με σύγχρονες προδιαγραφέςπου δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και απαιτούν χρόνο για την ωρίμανση τους, που κυμαίνεται μεταξύ 9-12 μηνών.

Κατοικίες

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την επιλεκτική της τοποθέτηση στον κλάδο ανάπτυξης οικιστικών ακινήτων με στόχο τη δημιουργία ποιοτικό οικιακό προϊόν προς πώληση και ενοικίαση.

Ο Όμιλος PRODEA έχει αποκτήσει 10 οικόπεδα κατοικιών σε περιοχές όπως το Ελίνικο, τη Νέα Ερυθραία, την Πολιτεία, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και την Κυψέλη, καθώς και ένα υφιστάμενο πλήρως μισθωμένο κτίριο κατοικιών στην Καλλιθέα.

Η δυναμική είσοδος της εταιρείας στον στεγαστικό κλάδο συμβάλλει καλύπτοντας την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για στέγασηόσον αφορά τις πραγματικές αεροπορικές μεταφορές, την ποιότητα και την ασφάλεια.

Ξενοδοχειακός κλάδος

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις φιλοξενίας, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της πολυτελή θέρετρα σε Ελλάδα και Κύπρομέσω της συμμετοχής της στην «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited» (που αποτελεί το κοινό επενδυτικό όχημα της Εταιρείας, της Invel Real Estate και του κυπριακού ομίλου εταιρειών YODA Group) και με άμεσες επιλεκτικές επενδύσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. .

Η τελευταία τοποθέτηση της Prodea αναφέρεται σε Moxy Athens City by Marriottπου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και είναι το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED Gold.

Προοπτικές στα ακίνητα ανά κλάδο

Παρά την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, τα prime ακίνητα εξακολουθούν να είναι πολύ ελκυστικά, παρέχοντας χαμηλές αποδόσεις, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη κατάλληλου επενδυτικού προϊόντος.

Όσον αφορά τα γραφεία, πέραν των ανωτέρω, iσυνεχίζει να έχει μεγάλη ζήτηση, ειδικά για κτίρια υψηλής ποιότητας ή/και βιοκλιματικά κτίρια, ενώ συμπαρασύρουν την αγορά γραφείων συνολικά, ενώ φαίνεται ότι οι αποδόσεις για πράσινα γραφεία ενδέχεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο.

Sta Ξενοδοχείαο αντίκτυπος του COVID-19 φαίνεται να έχει παρέλθει, με την τουριστική αγορά να παρουσιάζει ιδιαίτερα δυναμική ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

ο εμπορικές αποθήκες (logistics) συνεχίζουν να έχουν μεγάλη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να είναι ακόμη μειωμένες. Τα αντίστοιχα ενοίκια κατέγραψαν μικρές αυξήσεις. Η σχετική διαφοροποίηση του προϊόντος γίνεται σταδιακά εμφανής με την κατασκευή ιδιαίτερα ψηλών αποθηκών (13,5 m), ακόμη και κατασκευών με πράσινο πιστοποιητικό.

Ενεργή διαχείριση και καλή θέληση

Η διοίκηση της εγγεγραμμένης εταιρείας προσπαθεί να μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας επενδύσεων μέσω ενεργού διαχείρισης χαρτοφυλακίου και δημιουργίας φήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, η προαναφερθείσα προσπάθεια βελτιστοποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων ώριμων ή μη), απόκτησης ή/και ανάπτυξης σύγχρονων κτιρίων, επαναχρησιμοποίησης ή/και ανακαίνισης ώριμων ακινήτων, περιλαμβάνει μίσθωση κενών χώρων και οι υπολοιποι.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτές οι ενέργειες απαιτούν μια περίοδο ωρίμανσης, με συναφή έξοδα (σχετικά με ακίνητα και χρηματοοικονομικά) για την παροχή νέων εσόδων στον Όμιλο. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα αναπτυξιακά έργαενώ άλλα ολοκληρώνονται σταδιακά, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από ενοίκια και τη βελτίωση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Διεθνείς κρίσεις

Σε σχέση με τις πληθωριστικές πιέσεις, τα έσοδα από ενοίκια της εταιρείας σχετίζονται κυρίως με ρήτρα προσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί ο συνολικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και γενικά οι αυξήσεις τιμών στην οικονομική θέση των πελατών του ομίλου.

Τέλος, η εταιρεία θα εντείνει τις δράσεις υλοποίησης στα επιλέξιμα ακίνητά της επενδύσεις στην «πράσινη» ενέργεια (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ταράτσες χώρων αποθήκης) ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των ενοικιαστών τους περιορίζοντας την εξάρτησή τους από παραδοσιακές πηγές ενέργειας.


Ακολουθήστε την Imerisi στις Ειδήσεις Google!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *