Digitalist Group Plc Business Review, 1 – 30 Ιανουαρίου

Digitalist Group Plc Χρηματιστήριο Έκδοση 28/10/2022 στις 9:00 π.μ.

Digitalist Group Plc Business Review, 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2022 (τα συγκρίσιμα στοιχεία για το 2021 είναι σε παρένθεση):

 • Κύκλος εργασιών: 3,9 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ), ανάπτυξη: 0,4%.
 • EBITDA: -0,6 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ*), -15,7% του τζίρου (13,2%).
 • EBIT: -1,1 εκατ. ευρώ (-0,0 εκατ. ευρώ**), -29,1% του τζίρου (-0,7%).
 • Καθαρά έσοδα: -1,8 εκατ. ευρώ (-0,4 εκατ. ευρώ*), -46,7% του τζίρου (-9,8%).
 • Κέρδη ανά μετοχή (μειωμένα και μη): -0,00 EUR (-0,00 EUR*).

*) EBIT, EBITDA και τα καθαρά κέρδη για τη συγκριτική περίοδο επηρεάστηκαν από το καταγεγραμμένο κέρδος €1,3 εκατ. από τη συναλλαγή Ticknovate Share

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 (σε παρένθεση – συγκρίσιμα στοιχεία για το 2021):

 • Κύκλος εργασιών: 14,3 εκατ. ευρώ (13,5 εκατ. ευρώ), ανάπτυξη: 6,2%.
 • EBITDA: -2,0 εκατ. ευρώ (-1,3 εκατ. ευρώ*), -14,1% του τζίρου (-9,7%).
 • EBIT: -3,4 εκατ. ευρώ (-3,5 εκατ. ευρώ**), -24,0% του τζίρου (-25,7%).
 • Καθαρά έσοδα: -5,0 εκατ. ευρώ (-3,9 εκατ. ευρώ**), -34,8% του τζίρου (-29,0%).
 • Κέρδη ανά μετοχή (μειωμένα και μη): -0,01 EUR (-0,01 EUR**).
 • Αριθμός απασχολουμένων στο τέλος της περιόδου: 159 (160), μείωση 0,6%.

*) EBIT, EBITDA και τα καθαρά κέρδη για τη συγκριτική περίοδο επηρεάστηκαν από το καταγεγραμμένο κέρδος 1,3 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή Ticknovate Share.**) Τα EBIT και τα καθαρά κέρδη για τη συγκριτική περίοδο επηρεάστηκαν επίσης από τη διαγραφή της εταιρείας υπεραξία (-0,5 εκατ. EUR ).

Αναθεώρηση Γενικού Διευθυντή

Ο κύκλος εργασιών μας για την περίοδο Ιανουαρίου έως Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 14,3 εκατ. ευρώ (13,5 εκατ. ευρώ), αλλά μετά από ένα αδύναμο ξεκίνημα μετά την περίοδο των διακοπών, το EBITDA απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητικό.

Βλέπουμε ότι η αναταραχή της αγοράς οδήγησε σε μειωμένες επενδύσεις πελατών σε ορισμένους από τους επιχειρηματικούς μας τομείς και δεν μπορέσαμε να προσαρμόσουμε τη δομή του κόστους μας αρκετά γρήγορα. Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε για να εξισορροπήσουμε το κόστος σε αυτούς τους τομείς της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου εργασίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τα γενικά έξοδα και να εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους. Ωστόσο, απαιτείται αύξηση της κερδοφορίας για τον όμιλο.

Από τη θετική πλευρά, έχουμε συναρπαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην υπηρεσία LeanLab SaaS ως πλατφόρμα συνεργασίας πελατών για την καινοτομία CX, καθώς και στην επιχείρηση ανάπτυξης βιώσιμων συσκευασιών FutureLab. Εκτός από την ισχυρή μας θέση στη Σουηδία Εκτός από την ισχυρή μας θέση στη Σουηδία, στη Φινλανδία καθιερώνουμε ολοένα και περισσότερο την προσφορά τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα και έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε πελάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η Digitalist Group έχει μακρά ιστορία στην εξυπηρέτηση του δημόσιου τομέα τόσο στη Σουηδία όσο και στη Φινλανδία. Αντιμετωπίζοντας έναν πιο προσεκτικό ιδιωτικό τομέα, επικεντρωνόμαστε ακόμη περισσότερο στην προσέλκυση πελατών του δημόσιου τομέα. Ως εκ τούτου, χαιρόμαστε που αυτό το τρίμηνο καταφέραμε να συνάψουμε δύο νέες συμφωνίες-πλαίσια με την πόλη Turku, καθώς και με την πόλη του Ελσίνκι.

Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Μια ανατροπή απαιτεί επιμονή και επιμονή. Θέλω να ευχαριστήσω τους ταλαντούχους ανθρώπους μας σε όλα τα στούντιο μας για τη δέσμευσή τους να δημιουργούν αξία για τους πελάτες καθημερινά και τις προσπάθειές τους να βελτιώνονται συνεχώς.

/Γενικός Διευθυντής Magnus Leijonborg

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το 2022 αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών και μείωση του EBITDA σε σχέση με το 2021.

ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Η Digitalist Group Plc μείωσε τις προηγούμενες προβλέψεις της για τις μελλοντικές προοπτικές

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Digitalist Group Plc άλλαξε την προηγούμενη καθοδήγησή της σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές. Στις 22/9/2022, η οδηγία άλλαξε σε:
Το 2022 ο κύκλος εργασιών αναμένεται να βελτιωθεί και το EBITDA να παραμείνει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2021.

Η πρώην διοίκηση της εταιρείας ήταν:
Τα έσοδα και το EBITDA αναμένεται να βελτιωθούν το 2022 σε σύγκριση με το 2021.

Οι ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου για την εν λόγω περίοδο αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση
www.digitalist.global/investors/releases.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Digitalist Group Plc μείωσε τις προηγούμενες προβλέψεις της για τις μελλοντικές προοπτικές

26/10/2022 Η Digitalist Group Plc μείωσε τις προηγούμενες προβλέψεις της για μελλοντικές προοπτικές. Το εγχειρίδιο έχει αλλάξει σε:
Το 2022 αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών και μείωση του EBITDA σε σχέση με το 2021.

Η πρώην διοίκηση της εταιρείας ήταν:
Το 2022 ο κύκλος εργασιών αναμένεται να βελτιωθεί και το EBITDA να παραμείνει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2021.

Οι εκδόσεις ανταλλαγής μετά την περίοδο επαλήθευσης δημοσιεύονται στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση
www.digitalist.global/investors/releases.

Όταν δημοσιεύτηκε η επισκόπηση των επιχειρήσεων, η εταιρεία περίμενε ότι το κεφάλαιο κίνησης της θα επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της για τους επόμενους 12 μήνες.

DIGITALIST GROUP OYJ
Διοικητικό συμβούλιο

Επιπλέον πληροφορίες:
Digitalist Group Plc
Διευθύνων Σύμβουλος Magnus Leijonborg, τηλ. +46 76 315 8422, [email protected]
Πρόεδρος του ΔΣ Esa Matikainen, τηλ. +358 40 506 0080, [email protected]

διανομή:
Nasdaq Helsinki Ltd
Κύρια μέσα ενημέρωσης
https://digitalist.global

 • Digitalist Group Q3 2022 Business Review

Leave a Comment