Φθηνά στεγαστικά δάνεια: Το νομοσχέδιο στη βουλή – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Με γοργούς ρυθμούς προωθείται η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να προσφέρει οικονομικά προσιτή στέγαση στους νέους, με οριακό σημείο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο «Το σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για νέους, χρήση δημόσιας περιουσίας για κοινωνική στέγαση και άλλες διατάξεις», αφού ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τις διατάξεις.

Οι ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις, που εισήχθησαν για συζήτηση στη Βουλή, καθορίζουν τις δράσεις της στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για την κοινωνική στέγαση και αφορούν συγκεκριμένα:

• Πρόγραμμα «Το σπίτι μου» για τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

• Κοινωνική αποζημίωση, η οποία συνίσταται στη χρήση κρατικών ακινήτων για παροχή ποιοτικής στέγης με χαμηλό ενοίκιο.

• Πρόγραμμα «Κάλυψης» εκμίσθωσης ιδιωτικών κατοικιών και διανομή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στους δικαιούχους.

• Η εκστρατεία «Ανακαίνιση – προς ενοικίαση», που επιδοτεί την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών προς ενοικίαση.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής αποσκοπούν στην παροχή προσιτή στέγαση υψηλής ποιότητας κυρίως για νέους και ευάλωτες ομάδες πολιτών, αξιοποίηση κρατικής περιουσίας, ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, αύξηση της προσφοράς στην αγορά ενοικίων, ανάπτυξη της οικονομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Με αφορμή την εισαγωγή του νομοσχεδίου, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατσιδάκης δήλωσε:

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής έχει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Με το νομοσχέδιο που καταθέσαμε σήμερα στη βουλή υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες για την οικιστική αποκατάσταση νέων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Χρησιμοποιούμε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και ενεργούμε με βάση τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ για να αξιοποιήσουμε τη δημόσια ιδιοκτησία και να παρέχουμε ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση σε χιλιάδες πολίτες που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές δυσκολίες. Πρόκειται για ενέργειες που θα ωφελήσουν όχι μόνο τους δικαιούχους που θα αποκτήσουν στέγη, αλλά και το κράτος, ειδικούς στις κατασκευές, ιδιοκτήτες ακινήτων, την οικονομία συνολικά».

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, που απευθύνονται κυρίως σε νέους και ευάλωτες ομάδες πολιτών, παραμένουν στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα, τα βασικά στοιχεία για τα επιμέρους προγράμματα είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα «Το σπίτι μου».

Δικαιούχοι άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδοτήσεων θέρμανσης και δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για κατοικία.

Τα ακίνητα πρέπει να είναι αξίας έως 200.000 ευρώ, επιφάνειας έως 150 τ.μ. και τουλάχιστον 15 έτη, με τους όρους του δανείου να προβλέπουν τα εξής:

α) Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτης ή δεύτερης γραμμής του αγοραστή.

β) Το ακίνητο αποκτάται ως πλήρης κυριότητα από τον αγοραστή ή, στην περίπτωση συζύγων ή συζύγων, σε κυριότητα >50% για τον καθένα από αυτούς.

γ) Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια των τριάντα ετών.

δ) Το δάνειο καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή).

ε) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Στο ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν καταβάλλονται τόκοι και το υπόλοιπο 25% παρέχεται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι τα 3/4 του δανείου χορηγούνται χωρίς τόκους, με αποτέλεσμα ο τελικός τόκος που καταβάλλει ο δανειολήπτης για ολόκληρο το ποσό να είναι το ένα τέταρτο του κόστους μιας κανονικής υποθήκης.

στ) Για τρίτεκνα και άνω το δάνειο θα είναι άτοκο. Το δάνειο θα είναι άτοκο και για όσους έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής.

ζ) Η παροχή προσωπικής εγγύησης από τρίτο δεν μπορεί να ζητηθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

η) Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 128/1975.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με δυνατότητα διπλασιασμού σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων) και δικαιούχοι αναμένεται να είναι 10.000 νέοι ή νεαρά ζευγάρια ηλικίας 25-39 ετών. Η εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2023.

2. Κοινωνική αποζημίωση

Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που προστέθηκε στην «εργαλειοθήκη» της ΔΥΠΑ για τη στεγαστική πολιτική. Ορίζεται ως: «Σύμπραξη φορέων δημόσιας διοίκησης με ιδιώτες εργολάβους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει με δικά του έξοδα κτίριο σε αδιαμόρφωτο ακίνητο της αρχής και η αμοιβή του συνίσταται στη λειτουργία του ακινήτου για ορισμένο χρονικό διάστημα με την παράλληλη υποχρέωση ενοικίασης μέρους αυτού σε δικαιούχους για προκαθορισμένο μίσθωμα. Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι επιλέξιμοι ενοικιαστές επιλέγονται με αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια και εκτός από την απλή ενοικίαση των κατοικιών με χαμηλό ενοίκιο, θα γίνεται και η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης με δυνατότητα αγοράς τους από τους δικαιούχους (ενοικίαση προς ιδιοκτησία). επιτρέπεται. Επιπλέον προβλέπεται ότι:

– Η κοινωνική αποζημίωση μπορεί επίσης να ισχύει για δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο εφαρμογής της παραγγελίας περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του αναδόχου.

– Το ποσοστό των οριζόντιων ακινήτων που εκμισθώνονται σε δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του συνόλου των ακινήτων.

– Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση, η οποία περιγράφει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) το αδόμητο ακίνητο, όλα τα υπάρχοντα κτίρια που βρίσκονται σε αυτό και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτό,

β) τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα ιδρυθούν και τις επιτρεπόμενες χρήσεις τους,

γ) τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής αναδόχου,

δ) τους βασικούς όρους των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, εξαιρουμένου του μισθώματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανέγερση 2.500 κοινωνικών σπιτιών για 5.000 νέους ωφελούμενους έως 39 ετών.

3. Κάλυψη προγράμματος

Πρόκειται για την εκμίσθωση ιδιωτικών κατοικιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών από το κράτος και τη διάθεση τους σε ευάλωτους νέους και νεαρά ζευγάρια. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να νοικιάζουν τα διαμερίσματα για τρία χρόνια σε άτομα ηλικίας 25-39 ετών, απολαμβάνοντας ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Στόχος είναι σε πρώτη φάση να αποκτηθούν τουλάχιστον 1.000 ακίνητα, στα οποία να φιλοξενηθούν 2.500 δικαιούχοι ηλικίας 25-39 ετών, απολαμβάνοντας ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

4. Επισκευή – Ενοικίαση

Στοχεύει να φέρει άδεια σπίτια στην αγορά ενοικίασης επιδοτώντας ιδιοκτήτες για την ανακαίνισή τους. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών με ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητα έως 300.000 ευρώ και εξαιρούνται όσοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης ακινήτου τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε αστική περιοχή, δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως ενοικιαζόμενη αλλά αναγραφόμενη ως κενή στο Ε2 την τελευταία τριετία.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα λαμβάνουν επιχορηγήσεις για δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης έως και 10.000 € (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των εργασιών). Η επιδότηση φτάνει έως και το 40% της αξίας, εφόσον τα τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά και το ακίνητο ενοικιάζεται για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης κανόνες πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο την άρση των εμποδίων και την επιτάχυνση της εφαρμογής της στεγαστικής πολιτικής.

Άλλες διατάξεις

Τέλος, συμπεριλήφθηκαν διατάξεις για να λειτουργήσει καλύτερα το NAT. Μεταξύ άλλων, προτείνεται κανονισμός που επιτρέπει στους πλοιάρχους και τους αρχιμηχανικούς ναυτιλιακών εταιρειών που κατέχουν αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή δίπλωμα μηχανικού κατηγορίας Α (μετά την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας Α σε πλοία ελληνικής ή ξένης σημαίας συμβεβλημένα μετά από NAT ή πλοία με ξένη σημαία που αγοράστηκαν σε ΝΑΤ) και δεν ασκούν αποδεδειγμένα κανένα άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα για να απασχοληθούν και να ασφαλιστούν στο ΝΑΤ ακόμη και αν είναι συνταξιούχοι. Επιπλέον, δεν απαιτείται πλέον η υποχρέωση επαλήθευσης της γνήσιας υπογραφής των πλοιάρχων που πιστοποιούν την υπηρεσία πλοίου υπό ξένη σημαία.

Επιπροσθέτως:

– Πραγματοποίηση των εισφορών υπέρ Ο.Γ.Α. αναγνωρίζεται ότι καλύπτει τον χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με την αρχή της τυπικής ασφάλισης, και επέρχονται οι αντίστοιχες συνέπειες.

– Προβλέπεται η ασφάλιση φοιτητών κολεγίου που αναλαμβάνουν πρακτική εργασία έναντι των παροχών κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας σε είδος με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τους φοιτητές

– Προβλέπεται ότι τα τακτικά γεύματα θα θεωρούνται παροχές σε είδος απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης και δεν υπόκεινται σε φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές μόνο όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά (7) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και είναι ανταλλάσσονται μόνο για γεύματα, παρασκευασμένα τρόφιμα, παρασκευασμένα τρόφιμα, ποτά, σε ένα συμφωνημένο δίκτυο καταστημάτων, βάσει συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των αιτημάτων γευμάτων και των καταστημάτων.


Ακολουθήστε την Imerisi στις Ειδήσεις Google!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *