Το ιστορικό συγκρότημα Rohrersville αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου | Τέχνες και ψυχαγωγία

Το Rohrersville Cornet Band είναι ένα από τα τελευταία εναπομείναντα κοινοτικά συγκροτήματα πνευστών στη χώρα, και με 35 εθελοντές μουσικούς, είναι ασυνήθιστα δυνατό.

Αλλά τη στιγμή που ιδρύθηκε το 1837, ήταν μέρος μιας νέας καυτής τάσης στη διασκέδαση.

Leave a Comment