Τι «βλέπουν» οι τράπεζες για το 2023

Της Βάσως Αγγελέτου

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών εμφανίζονται αισιόδοξα για το 2022, ενώ αναγνωρίζουν τις ισχυρές προκλήσεις που προσφέρει η νέα χρονιά για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η περσινή χρονιά ήταν καμπή για τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες επέστρεψαν σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 3,6 δισ. ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, το 2023 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για τον κλάδο όσον αφορά την ενοποίηση του ισολογισμού, καθώς ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 7,4% το εννεάμηνο, με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να επιτυγχάνουν τον μονοψήφιο στόχο ΜΕΔ για το έτος.

Σε ό,τι αφορά τις πηγές εσόδων των τραπεζών, τραπεζικές πηγές παραδέχθηκαν σε δηλώσεις τους στο Capital.gr ότι η ζήτηση για δάνεια ενδέχεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες εν μέσω έντονης οικονομικής αβεβαιότητας και «ποντάρουν» στη διατήρηση της υψηλής απόδοσης από προμήθειες και επιβαρύνσεις. Όσον αφορά το συνολικό εισόδημα, είναι απίθανο να παραμείνει στα επίπεδα του 2022 λόγω του εφάπαξ εισοδήματος που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος, αλλά και της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τόκους λόγω της επιθετικής αύξησης των επιτοκίων σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση δανείων. τον ιδιωτικό τομέα.

Το ταμείο ανάκαμψης «όχημα» για ισχυρή ανάπτυξη το 2023

Όσον αφορά την επιχορήγηση, αυτή εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το νέο έτος χάρη στα κονδύλια που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδοςη μηνιαία καθαρή ροή γενικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική στα 81 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 898 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με Alpha Bank, η σημασία του ρυθμού απορρόφησης των πόρων RRF είναι κρίσιμη για την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Η προκαταρκτική απορρόφηση και διανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων στην ελληνική οικονομία – δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ήδη συγκεντρώσει το 25% των συνολικών κεφαλαίων του RRF – αναμένεται να κινητοποιήσει επιπλέον ιδιωτικούς επενδυτικούς πόρους, δημιουργώντας ταυτόχρονα προσδοκίες για νέο ρεκόρ άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας.

Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προβλέπει ότι επιπλέον χρηματοδότηση 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μέσω του Ταμείου Μετάβασης στην Ενέργεια το 2023, με την υπόθεση, που εγκρίθηκε επίσης στον προϋπολογισμό, ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδά τους. Στήριξη στη συνέχιση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρέχει, σύμφωνα με την Εθνική, η εγχώρια ζήτηση, η οποία παραμένει ανθεκτική παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 6,2% ετησίως, με άλλα λόγια αυξήθηκε δύο φορές ταχύτερα από τη ζώνη του ευρώ.

Στοχευμένες επενδύσεις και μεταμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου

Αφήνει ισχυρή «προίκα» το 2022 και σε επίπεδο επενδύσεων, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Eurobank, το 2022 θα είναι το πρώτο έτος από το 2009 κατά το οποίο οι νέες ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο θα υπερβούν τις αποσβέσεις και το πάγιο κεφάλαιο θα αυξηθεί. «Παρά τις ισχυρές πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων, η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2022 αρχίζει να καλύπτει το επενδυτικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβία.

Η Alpha Bank γνωμοδοτεί επίσης ότι οι επενδύσεις θα είναι ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης το 2023. Οι κύριοι μοχλοί των επενδύσεων το 2023 αναμένεται να είναι πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το RRF, το συνολικό μέγεθος των οποίων το 2023 εκτιμάται σε 15,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την τράπεζα.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Eurobank για τη χρηματοδότηση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, τα επενδυτικά σχέδια των 38,5 δισ. ευρώ που εμπλέκονται σε αυτούς τους τομείς θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ από 55,4 δισ. ευρώ σε μια δεκαετία σε 95,9 δισ. ευρώ σε 20 χρόνια. Σύμφωνα με την τράπεζα, υποδομές-ακίνητα, ενέργεια-πράσινη μετάβαση, τηλεπικοινωνίες-ψηφιακός μετασχηματισμός, βιομηχανία και τουρισμός προσδιορίζονται ως τομείς αλλαγής στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ξεπεράστε τις διεθνείς προκλήσεις

Ανησυχία όμως προκαλεί στους οικονομικούς υπαλλήλους των τραπεζών η αναμενόμενη ύφεση στην Ευρωζώνη, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τους οικονομικούς δείκτες της χώρας μας το επόμενο έτος – ιδίως σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό. Οι κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2023 είναι, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, ο πολύ υψηλός πληθωρισμός, η διατήρηση των προηγούμενων δεικτών σε επίπεδο που υποδηλώνει συρρίκνωση της δραστηριότητας και η ανοδική τροχιά των επιτοκίων είναι οι κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες. . παράγοντες.

Ωστόσο, η τράπεζα πιστεύει ότι οι ακόμη καλές καιρικές συνθήκες, οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας, η πλήρωση της χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου με ρυθμό κοντά στο μέγιστο δυνατό, και επομένως η εξάλειψη της πιθανότητας μη διαχειρίσιμης έλλειψης ενέργειας, καθιστούν πιο πιθανή την η ύφεση δεν θα είναι σοβαρή.

Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την ελληνική οικονομία το 2023 είναι η διεθνής ενεργειακή κρίση και ο επακόλουθος υψηλός πληθωρισμός, καθώς και οι επιβραδυντικές τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Η πτώση της αγοραστικής δύναμης τόσο των Ελλήνων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών, που αποτελούν περίπου το 80% των ταξιδιωτών στην Ελλάδα, θα επιβραδύνει σημαντικά την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές υπηρεσιών στη χώρα μας.

Αισιοδοξία επενδυτικού βαθμού

Ωστόσο, η Alpha Bank είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της χώρας να ανακτήσει το επενδυτικό καθεστώς τη νέα χρονιά. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος, η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια εμπιστοσύνη, ενώ σε συνδυασμό με την ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της χώρας, η οποία σταδιακά θα γίνει ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ως εκ τούτου, ο στόχος της ανάκαμψης σε επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023 θεωρείται εφικτός», κατέληξε η τράπεζα.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ότι η επενδυτική αξιολόγηση είναι στόχος που δεν συζητείται τη νέα χρονιά εν μέσω κινδύνων και αβεβαιότητας, τονίζοντας την ανάγκη για «απόλυτο προσανατολισμό της οικονομικής και ιδιαίτερα της δημοσιονομικής πολιτικής» για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *