Τα σχέδια της Intracat μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά 100…

Της Ελένης Μπόθα

Από 23/04/2023 έως 25/01/2023 θα συνεχιστεί η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intracat ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Χρηματιστηρίου, η τελική έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα δοθεί στις 31.01.23 και οι μετοχές θα εισαχθούν στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 23.2.23.

Οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η Intrakat στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Οι μετοχές θα διανεμηθούν με καταβολή μετρητών και προνομιακά δικαιώματα υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1,13878275664266 νέες μετοχές για κάθε παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 1,17 ευρώ για κάθε νέα μετοχή.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει όλα τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν ως εξής:

ένα) Ποσό περίπου 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, που θα είναι απαραίτητα κυρίως για την ορθή υλοποίηση και επιτάχυνση της υλοποίησης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων είτε συμφωνημένων είτε αναμενόμενων. να συμφωνηθεί εντός του 2022, καθώς και για ζητούμενα έργα που αναμένεται να προκηρυχθούν και να επηρεάσουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

σι) ποσό περίπου 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητάς της με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων, καθώς και στον τομέα των ΑΠΕ. Οι αναφερόμενες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν με εξαγορές ή δημιουργία νέων εταιρειών ή άλλου είδους συνεργασίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σήμερα, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε 1,2 δισ., ενώ ο Όμιλος έχει προεξοφλήσει επιπλέον έργα ύψους 759 εκατ., για τα οποία αναμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων το 2023. Η αύξηση του ανεκτέλεστου έργου του Ομίλου και η έναρξη την επόμενη περίοδο των μεγάλων έργων που έχουν αναληφθεί την τρέχουσα χρήση και τα οποία έχουν ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους αναμένεται να ενισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε 132,8 εκατ. έναντι 141,1 εκατ. στις 31.12.2021 δ. Τα ανωτέρω Το δάνειο περιλαμβάνει δάνεια ύψους 41,8 εκατ. που ελήφθησαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα 37,6 εκατ. ευρώ σε αιολική ενέργεια και 4,3 εκατ. σε ακίνητα.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άρχισε να προετοιμάζει γρήγορα το σχέδιο για τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου, καθώς και ένα νέο αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε πέντε βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: νέο και συνεχιζόμενο. έργα κατασκευής υποδομών, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, ανάπτυξη ακινήτων καθώς και έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Ειδικότερα, στον κλάδο των ΑΠΕ και μετά τη συγχώνευσή του, με την εξαγορά της εταιρείας «GAIA ANEMOS ENERGY AND TOURISM DEVELOPMENT STOCK» τον Ιούλιο του 2021, καθώς και με την απόκτηση χαρτοφυλακίων 500 MW φωτοβολταϊκών πάρκων τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο όμιλος διαθέτει ήδη ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών πάρκων συνολικής ισχύος 1,8 GW (αιολικά πάρκα 1 GW και ηλιακά πάρκα 0,8 GW).

Από την προαναφερθείσα συνολική ισχύ 1 GW στα αιολικά πάρκα, το αιολικό πάρκο 15 MW ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022, έλαβε το πιστοποιητικό επιχειρησιακής ετοιμότητας και έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Αύγουστο του 2022, ενώ αναμένεται η εμπορική του λειτουργία. τον Ιανουάριο του 2023. Επιπλέον, αιολικά πάρκα ισχύος 83 MW έχουν εξασφαλίσει τιμή πώλησης για την παραγόμενη ενέργεια και βρίσκονται σε φάση κατασκευής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2024. Σημειώνεται ότι για τη χρηματοδότηση της στα προαναφερθέντα έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 100 MW, η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη λήψη ομολογιακού δανείου ύψους €120 εκατ., ώστε να τεθούν σταδιακά σε λειτουργία έως το 2024 και αναλόγως ενίσχυση του EBITDA και των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου προστέθηκε ένα ακόμη αιολικό πάρκο ισχύος 32 MW με εγγυημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για είκοσι (20) χρόνια, το οποίο θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2025. Η περαιτέρω είσοδος στον τομέα ΑΠΕ, επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη έντεκα (11) αδειοδοτημένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μπαταριών συνολικής ισχύος 700 MW.

Στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, ο Όμιλος συμμετέχει ήδη σε πολυάριθμους ενεργούς διαγωνισμούς σε διάφορα στάδια των διαγωνισμών. Επίσης, η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετάσχει σε πρόσθετους διαγωνισμούς, οι οποίοι αναμένεται να προκηρυχθούν την περίοδο 2023 – 2024.

Στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, ο Όμιλος ολοκλήρωσε και λειτούργησε από τις αρχές του 2022 το πρώτο του ξενοδοχείο 5 αστέρων «Ξενοδόχειο Μήλος» δυναμικότητας 43 δωματίων στην Αθήνα, εντός του οποίου λειτουργεί και το «Εστιατόριο Μήλου». Επίσης, ανακατασκεύασε στο κέντρο της Αθήνας και στην οδό Ιπποκράτους, ένα 9όροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 7.300 m2, το οποίο θα λάβει πράσινο πιστοποιητικό LEED μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του.

Όσον αφορά την ευρύτερη γεωγραφική της δραστηριότητα, η Εταιρεία αγόρασε μέσω της θυγατρικής της «INTRA Estate» οικόπεδο στην Άνω Μερά Μυκόνου για την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών δυναμικότητας 256 κλινών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024. δ. Επίσης, η εταιρεία εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρείας «Intra Estate Σχοινούσα ΜΑΕ», το ξενοδοχείο «Apanema Resort» στη Χώρα της Μυκόνου, το οποίο θα ανακαινιστεί πλήρως σε κατάλυμα 17 δωματίων και θα μετατραπεί σε πολυτελές. boutique ξενοδοχείο με επώνυμο εστιατόριο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2024.

Ο συνολικός σχεδιασμός του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων στοχεύει στην προώθηση των εργασιών της Εταιρείας, με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στον τομέα των τουριστικών υποδομών και σε προορισμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και χώρων γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων που δημιουργούν αξία για τον Όμιλο.

Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επιβάλλει η πανδημία και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, οι κλάδοι των κατασκευών και των υποδομών αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου και αφορά επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε οδικές υποδομές, υδραυλικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, σχολικά συγκροτήματα και δικαστικές υποδομές, έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, στην ενίσχυση βασικών οικιστικών και τουριστικών υποδομών, καθώς και σε υποδομές επικοινωνίας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να δρομολογηθούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης υποδομών και περιβάλλοντος, με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τόσο για ελληνικές εταιρείες όσο και για διεθνείς επενδυτικούς ομίλους. Ήδη ο Όμιλος, στο πλαίσιο διαγωνισμών ΣΔΙΤ και παραχώρησης, συμμετέχει σε διαγωνισμούς συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

• Οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, προϋπολογισμού 239,2 εκατ. ευρώ (Προσωρινός ανάδοχος)

• ΒΟΑΚ: Έρευνα, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, προϋπολογισμού 188,6 εκατ. ευρώ (Προσωρινός ανάδοχος)

• 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, προϋπολογισμού 131,5 εκατ. ευρώ (Β’ Φάση – ανταγωνιστικός διάλογος).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *