Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (φωτογραφία), το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, που θα μετατραπούν με το αντίστοιχο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο στο ΝΠΔΔ. [ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ]

Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας πέντε μεγάλα μουσείαμε τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για να αποκτήσουν την αυτονομία και την ευελιξία που τους λείπει ως περιφερειακά γραφεία Υπουργείο Πολιτισμούψάχνω κυβέρνηση με το αντίστοιχο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια συζήτηση το Σάββατο.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείουκαθώς Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Αναμένεται να αποσπαστούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και να τους ζητηθεί να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για αύξηση του εισοδήματός τους, συνεργασία με ξένους φορείς, ίδρυση θυγατρικών κ.λπ., χωρίς αλλαγή του αριθμού των οργανικών τους θέσεων και χωρίς απώλεια χρηματοδότησης ΥΠΠΟΑ. , η οποία θα ασκεί εποπτικό ρόλο.

Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν-1

Στη βάση του νομοσχεδίου, το οποίο ανακοινώθηκε προγραμματικά από την κυβέρνηση και επανεξεταζόταν περιοδικά με κρατήσεις από τη μουσειακή κοινότητα («Κ», 10.4.22)τα πέντε μουσεία θα διοικούνται πλέον αφενός από γενικό διευθυντή που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης από επταμελή ειδική επιτροπή βάσει προσόντων) και αφετέρου από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του θα επιλέγονται μεταξύ ατόμων με εισφορές στον επαγγελματικό ή κοινωνικό τους χώρο.

Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν-2

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κάθε μουσείου θα προεδρεύει και της επταμελούς ειδικής επιτροπής που θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού διευθυντή του ιδρύματος, ενώ η θητεία και των δύο οργάνων θα είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές.

Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν-1
[ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ]

Ως προς τους στόχους των «νέων» μουσείων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και αυτούς για τη σύναψη μνημονίων διεθνούς συνεργασίας, τη σύσταση θυγατρικών στη χώρα και το εξωτερικό, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πολιτιστικού χαρακτήρα, την προώθηση της δημιουργίας «Φίλων του Μουσείο». “και .α. Στο μέρος των οικονομικών μέσων των μουσείων περιλαμβάνονται και αυτά που θα προέλθουν από διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις, από δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, κληροδοτήματα και εισφορές, από εκμίσθωση δικαιωμάτων χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στο μουσειακούς χώρους, από εκδηλώσεις και επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου του

Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν-3

Ο Μαρία Λαγοϊάνη, επίτιμος διευθυντής του ΕΑΜ, εκτιμά ότι το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στην ανάγκη βελτίωσης του έργου των πέντε μεγάλων αρχαιολογικών μουσείων -κυρίως διοικητικά- αφού οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες περιορίζουν ή διακόπτουν πολλά μουσειακά έργα και μειώνουν τη δυναμική των εργαζομένων πρέπει να εξαλειφθούν. «Ωστόσο, για την επιτυχία οποιουδήποτε μοντέλου λειτουργίας», προσθέτει, «το ανθρώπινο δυναμικό και η συλλογική τους επιθυμία για προώθηση κοινών στόχων διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των διοικητικών οργάνων, η επιλογή των οποίων πρέπει να διασφαλίζει όχι μόνο την εύρυθμη λειτουργία των μουσείων, αλλά και να εμπνέει το προσωπικό και να υποστηρίζει το κοινό όραμα».

Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν-2
[shutterstock]

Ο Πέτρος Τεμέλης αξιολογεί θετικά το νομοσχέδιο. «Δεν είναι δυνατόν τα μουσεία να μένουν εκτεθειμένα, χωρίς αυτοδιοίκηση, χωρίς οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική αυτονομία», λέει ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και συνεχίζει: «Έτσι θα μπορέσουν να αυξήσουν το εισόδημά τους και να μην επαναπαύονται σε σταθερή κατάσταση. βοήθεια. , το οποίο πρότεινα ακόμη και για τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι σημαντικό οι διευθυντές μουσείων να έχουν επιστημονικό έργο, αλλά και να είναι καλοί διαχειριστές. Είναι καλό που διορίστηκαν για μια θητεία για να αξιολογηθούν και στα πρότυπα ξένων μουσείων».

Τα κυριότερα μουσεία της χώρας αλλάζουν-3
[shutterstock]

Προειδοποιήσεις

Σχολιάζοντας το “K” ο απολογισμός, ο αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, έφορος αρχαιοτήτων από την Προϊστορική Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ) και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, αναφέρει ότι μέσω των κανονισμών του «προβλέπεται το ίδιο για πέντε διαφορετικά μουσεία, τα οποία πραγματοποιούν πέντε διαφορετικές πολιτιστικές κατευθύνσεις». Υποστήριξε ότι η αποκοπή μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ μειώνει το έργο της τελευταίας και μετατρέπει τους θεσμούς σε «κρατικά μαγαζιά», καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται από τον αρμόδιο υπουργό. «Είναι μια λειτουργική αλλαγή, φυσικά», λέει ο κ. Πασχαλίδης και προσθέτει: «Δεν είμαστε πεπεισμένοι, ως προσωπικό, ότι αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει προς όφελος του μουσείου και αυτό δεν υπάρχει ακόμη, τουλάχιστον καθώς οραματίστηκε . Είναι και θέμα κόστους: προβλέπονται περισσότερα ιεραρχικά επίπεδα και περισσότερες θέσεις υψηλόμισθων ατόμων, τα οποία, όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δεν θα είναι απαραίτητα ακαδημαϊκοί».

Τα κύρια μουσεία της χώρας αλλάζουν - 4
[shutterstock]

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, το Μουσείο Ακρόπολης (το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου), την ενίσχυση της ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ. Το νομοσχέδιο θα είναι διαθέσιμο για δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο opengov.gr έως τις 28 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *