Συμβουλές εγγραφής ACA για εξοικονόμηση χρημάτων στην ασφάλιση υγείας

Οι Αμερικανοί θα εισάγονται στην περίοδο εγγραφής που ανοίγει με τον νόμο για την προσιτή φροντίδα την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους. Από εκείνη την ημερομηνία μέχρι το 2023 15 Ιανουαρίου Οι ενήλικες στις ΗΠΑ μπορούν να επιλέξουν ένα πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Ο θείος Σαμ ζητά από τους καταναλωτές να επιβιβαστούν κατά τη διάρκεια της ανοιχτής εγγραφής και να τους παρακολουθήσουν να εξοικονομούν χρήματα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας τους. Αυτό είναι σημαντικό επειδή το μέσο κόστος ενός προγράμματος σε επίπεδο χάλκινου είναι 928 $, ενώ το μέσο κόστος ενός σχεδίου σε επίπεδο χρυσού αυξάνεται στα 1.336 $.

Leave a Comment