Στο τελευταίο τμήμα 100 εκατ. ΑΜΚ

Η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Intracat κατά 100 εκατ. ξεκίνησε με την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προνομίου και προεγγραφής, που ορίστηκε από 23.04.23 έως 25.01.2023.

Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής προτίμησης ήταν χθες και η καταληκτική ημερομηνία του δικαιώματος προτίμησης – διόρθωσης στην τιμή της μετοχής είναι σήμερα.

Τα μισά από τα συγκεντρωμένα κεφάλαια (50 εκατ.) θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, για την υλοποίηση και επιτάχυνση της υλοποίησης υφιστάμενων έργων και για την υποβολή αιτήσεων για νέα. Το υπόλοιπο ποσό (50 εκατ.) θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις με έμφαση στον κατασκευαστικό τομέα, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, περιβαλλοντικά έργα και ΑΠΕ.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω εξαγορών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της Intracat διαπραγματεύεται μεταξύ άλλων με την τεχνική εταιρεία Tekal.

Η καθυστέρηση

Η αξία των νέων συμβάσεων έργων που υπέγραψε ο Όμιλος μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ανήλθε σε 406,4 εκατ. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 30.09.2022 ήταν 1,2 δισ. ενώ υπήρχαν προεξοφλημένα έργα ύψους 759 εκατ. για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εντός του 2023.

Η Intrakat διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 1,8 GW, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 0,9 GW με πιστοποιητικά παραγωγού από τη ΡΑΕ, ενώ η έκδοση πιστοποιητικού για αιολικά έργα συνολικής ισχύος 66 MW και Έργα παραγωγής ενέργειας Φ/Β συνολικής ισχύος 0,88 GW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.

Επίσης, από το 2021, ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές του για αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, 9 εκ των οποίων συνολικής ισχύος 0,6 GW με ήδη εκδοθείσα άδεια παραγωγής και 2 σε αναμονή έκδοσης άδειας παραγωγής.

Για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ ισχύος περίπου 100 MW, η Intracat βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συνεργαζόμενες τράπεζες για τη λήψη ομολογιακού δανείου 120 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, η Intrakat ολοκλήρωσε και λειτουργεί από τις αρχές του 2022 το πρώτο της ξενοδοχείο 5 αστέρων, το Ξενοδόχειο Μήλος δυναμικότητας 43 δωματίων στην Αθήνα.

Ανακατασκευάζει στο κέντρο της πρωτεύουσας 9όροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ., το οποίο θα λάβει πράσινο πιστοποιητικό LEED. Μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate απέκτησε οικόπεδο στην Άνω Μερά Μυκόνου για την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών δυναμικότητας 256 κλινών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2024. Επιπλέον, απέκτησε μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρεία Intra Estate Σχοινούσα, το ξενοδοχείο Apanema Resort στην επαρχία Μυκόνου, το οποίο θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα μετατραπεί σε ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων στοχεύει στην περαιτέρω δραστηριότητα της εταιρείας, με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στον τομέα των τουριστικών υποδομών και σε προορισμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και χώρους γραφείων και λοιπών εμπορικών χώρων.

Οι μετοχές στο πλαίσιο της αύξησης θα διανεμηθούν με καταβολή μετρητών και με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1,13878275664266 νέες μετοχές για κάθε παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 1,17 ευρώ για κάθε νέα. μερίδιο.

Η τραπεζική πίστωση της Intracat στις 30/09/2022 είναι 132,8 εκατ. έναντι 141,1 εκατ. στις 31/12/2021. Περιλαμβάνονται δάνεια ύψους 41,8 εκατ. που ελήφθησαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα 37,6 εκατ. σε αιολική ενέργεια και 4,3 εκατ. σε ακίνητα.

Οι μέτοχοι Winex (31,7%), Castelano Properties LTD (15,7%), Blue Silk LTD (13,6%) και Intracom Holdings (5,09%) έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση και να ασκήσουν πλήρως τα αποδοθέντα δικαιώματα εξαγοράς τους. Μάλιστα, η πρώτη (με μετόχους Δ. Μπάκο, Ιωάνν. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου) σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον μετοχών που ενδέχεται να παραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας ποσό τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Εάν δεν συμμετάσχουν όλοι οι άλλοι μέτοχοι και δεν ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης τους και καλυφθεί μερικώς η αύξηση, τότε η Winex θα καταλήξει σε ποσοστό 44,11%, η Castelano με 17,5%, η Blue Silk με 15,15%, ο Adamas (που ανήκει στο Δ. Κούτρας και δεν έχει ανακοινώσει πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση) με 4,22%, η Intracom με 5,66% και το επενδυτικό κοινό (με ποσοστό κάτω του 5% και συνολικά 25 σήμερα, 7%) με 13,35%.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *