Ορόσημο απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: «Η φορολόγηση της Airbnb δεν…

Πώς πληρώνεται ο φόρος στα εισοδήματα από βραχυπρόθεσμη ενοικίαση ακινήτων μέσω Airbnb; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι μια «γκρίζα ζώνη» εδώ και πολλά χρόνια. Η ίδια η Airbnb δεν διαθέτει ακίνητα, είναι απλώς μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Τα τελευταία χρόνια, οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα – και στο εξωτερικό – εξετάζουν αυστηρά τα πιθανά έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις (συνήθως έως και 90 ημέρες το χρόνο). Το 2016 δημιουργήθηκε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που όριζε ότι όποιος νοικιάζει ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb πρέπει να δηλώνει το εισόδημά του και να φορολογείται ανάλογα με τον υψηλότερο συντελεστή 45% για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ ετησίως.

«Η φορολογία δεν έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών»

Κάποιοι αντιστάθηκαν, άλλοι ήθελαν να αποφύγουν τις περίπλοκες διαδικασίες παρακράτησης και επιστροφής φόρου. Αλλά τώρα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά: «Η νομοθεσία της ΕΕ δεν αποκλείει την υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ή παρακράτησης φόρου που επιβάλλεται από την εθνική φορολογική νομοθεσία», αποφάνθηκε δικαστές. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε την Πέμπτη. Αιτία ήταν η ιταλική νομοθεσία από το 2017 «για συμβάσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης που δεν έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας». Βάσει του νόμου αυτού, ο πάροχος χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογείται με συντελεστή 21% και οφείλει να ενημερώσει οι ίδιοι τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, αλλά και να αφαιρέσει τον προβλεπόμενο φόρο «στην πηγή», τον οποίο στη συνέχεια καταβάλλουν στην εφορία.

Η Airbnb Ireland UC και η Airbnb Payments UK Ltd προσέφυγαν στα ιταλικά δικαστήρια και στη συνέχεια το ιταλικό «Συμβούλιο της Επικρατείας» (Consiglio di Stato) έστειλε προκαταρκτική ερώτηση στο Δικαστήριο της ΕΕ για να καθορίσει εάν η ιταλική νομοθεσία είναι επαρκώς συμβατή με την ευρωπαϊκή έκθεση. Το δικαστήριο του Λουξεμβούργου κατέστησε εξαρχής σαφές ότι φορολογικά ζητήματα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του. Επομένως, μένει να εξεταστεί μόνο το ερώτημα εάν η ιταλική νομοθεσία παραβιάζει το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Η απάντηση είναι αρνητική.

Όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι απαγορεύονται μέτρα που περιορίζουν την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εντός της ΕΕ, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι απαγορεύεται να γίνονται διακρίσεις σε βάρος άλλων πολιτών της ΕΕ σε σύγκριση με τους πολίτες. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι έτσι. Όπως σημείωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η υποχρέωση συλλογής πληροφοριών για συμβάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ισχύει για όλους», είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, είτε έχουν έδρα στη χώρα είτε όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με την υποχρέωση παρακράτησης φόρου στην πηγή.

Το πρόβλημα του φορολογικού εκπροσώπου

Τι συμβαίνει όμως εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει έδρα εκτός Ιταλίας; Για την περίπτωση αυτή, η ιταλική νομοθεσία απαιτεί τον ορισμό «φορολογικού αντιπροσώπου» που θα αναλάβει τις απαραίτητες διαδικασίες με τις ιταλικές φορολογικές αρχές. Η συγκεκριμένη διάταξη -και μόνο αυτή- παραβιάζει το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, δικαστή από το Λουξεμβούργο.

Και αυτό για δύο λόγους: Πρώτον, η υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου βαρύνει αποκλειστικά τους παρόχους υπηρεσιών ακινήτων που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ιταλία, άρα είναι περιοριστικό μέτρο. Δεύτερον, το συγκεκριμένο μέτρο δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, καθώς επιδιώκει τον θεμιτό σκοπό της εξασφάλισης φορολογικών εσόδων, αλλά «υπερβαίνει το μέτρο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Η Ιταλική Ένωση Ξενοδόχων (Federalberghi) χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, «η φοροαποφυγή και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι επιβλαβείς, τόσο για την παραδοσιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση όσο και για όσους τηρούν τους κανονισμούς στις νέες μορφές φιλοξενίας». Η σύνδεση Federalberghi ισχυρίζεται ότι τα τελευταία έξι χρόνια, η πλατφόρμα Airbnb έχει παρακρατήσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα που θα έπρεπε να είχε καταβάλει στο ιταλικό κράτος. Γιάννης Παπαδημητρίου (DPA, Reuters)

Πηγή: Deutsche Welle

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *