Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι επενδύσεις startup συνεχίζουν να είναι ισχυρές παρά την αναταραχή της αγοράς

Παρά την παγκόσμια αναταραχή της αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2022, η ζήτηση των επενδυτών για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας δεν έχει δείξει σημάδια μείωσης. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, συγκεντρώθηκαν παγκοσμίως 133 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε το 2021 ήταν 209 δισεκατομμύρια δολάρια, υψηλό ρεκόρ από το 2000, το 2022 φαίνεται ότι θα είναι άλλη μια χρονιά ρεκόρ.

Έχουμε δει επίσης ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα στην Κύπρο. Ο αριθμός των επιχειρηματικών συμφωνιών από τον Αύγουστο YTD του 2022 έχει ήδη φτάσει τους αριθμούς του 2021, με έξι συμφωνίες που αποτελούνται από τρεις συμφωνίες εκκίνησης, μία συμφωνία για τη σειρά Β, μία συμπληρωματική συμφωνία και έναν απροσδιόριστο γύρο.

Στην Ευρώπη, η οδηγία ΕΕ/2011/61 για τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) παρέχει το πλαίσιο για τη διαχείριση και την εμπορία των ΟΕΕ (εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια), τα οποία περιλαμβάνουν ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου. Για την άντληση και τη διαχείριση κεφαλαίων επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι ΔΟΕΕ πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι βάσει του ΔΟΕΕ. Οι κανονισμοί αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας στον κλάδο και θα δώσουν στους διαχειριστές κεφαλαίων την ευκαιρία να εμπορεύονται κεφάλαια πιο εύκολα σε ολόκληρη την ΕΕ με ένα ενιαίο διαβατήριο εσωτερικής αγοράς.

Οι προκλήσεις της επένδυσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις για τους ΔΟΕΕ

Παρά τις ελκυστικές επενδύσεις νεοφυών επιχειρήσεων, οι ΔΟΕΕ και οι υπό διαχείριση ΟΕΕ αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις και κινδύνους. Τα κατηγοριοποιούμε ευρέως σε επενδυτικό κίνδυνο, κίνδυνο ασφάλειας και επιχειρηματικό κίνδυνο.

Πρώτον, υπό τον επενδυτικό κίνδυνο, οι ΟΕΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολική απώλεια κεφαλαίου όταν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν πλήρως. Ακόμη και στην εποχή του «δωρεάν χρήματος» της περασμένης δεκαετίας, έχουμε δει πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις να έρχονται και να φεύγουν. Στις ΗΠΑ, η Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων ανέφερε ότι μόνο το 80% των startups επιβίωσαν μετά από ένα χρόνο. Η δυσκολία επιδεινώνεται για τους ΔΟΕΕ καθώς οι οικονομικές καταστάσεις και άλλες παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις για μια εταιρεία αρχικού σταδίου συνήθως δεν έχουν νόημα.

Δεύτερον, το εύρος των αποδόσεων που μπορεί να επιτύχει ένας ΟΕΕ είναι επίσης πολύ μεταβλητό. Οι έμπειροι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων θα γνωρίζουν τον νόμο της εξουσίας, ο οποίος δηλώνει ότι η επιτυχία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου καθορίζεται συνήθως από μία ή δύο εγχώριες επενδύσεις (π.χ. 100x απόδοση). Τέτοιοι νικητές χρειάζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο για να αντισταθμίσουν την πλήρη απώλεια πολλών άλλων αποτυχημένων επενδύσεων εκκίνησης.

Τρίτον, οι ΟΕΕ που επενδύουν σε νεοσύστατες εταιρείες πρέπει να αναλάβουν πολύ υψηλό κίνδυνο ρευστότητας. Έχουμε δει εταιρείες να παραμένουν ιδιωτικές οπουδήποτε από επτά έως δέκα χρόνια πριν γίνουν δημόσιες. Παρόλο που μπορείτε να προμηθευτείτε έναν δευτερεύοντα αγοραστή για να πουλήσει τις ιδιωτικές σας μετοχές, συγκεκριμένες ρήτρες και περιορισμοί ενδέχεται να σας εμποδίσουν να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε τις μετοχές σας.

Η επόμενη κατηγορία κινδύνου περιλαμβάνει κινδύνους που συνδέονται με τον τίτλο (π.χ. προνομιούχες μετοχές, κοινές μετοχές ή μετατρέψιμα πιστοποιητικά). Γενικά, όλοι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν κίνδυνο απομείωσης και κίνδυνο αποτίμησης (δηλαδή η τιμή της μετοχής καθορίζεται από τον εκδότη και όχι από την αγορά). Ορισμένοι ΔΟΕΕ μπορεί να είναι σε θέση να ακυρώσουν αυτούς τους κινδύνους εάν είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να ασκούν μόχλευση στην εταιρεία χαρτοφυλακίου και να διασφαλίζουν προνομιακούς όρους.

Η τελική κατηγορία κινδύνου είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος (π.χ. έσοδα, κόστος κ.λπ.). Οι εταιρείες σε πρώιμο στάδιο είναι ιδιαίτερα ευάλωτες όταν εισέρχονται στην «κοιλάδα του θανάτου», όπου η επιχείρηση έχει ξεκινήσει αλλά δεν δημιουργείται εισόδημα. Όσο περισσότερο παραμένει μια startup στην κοιλάδα, τόσο πιο πιθανό είναι η startup να αντιμετωπίσει μια κρίση μετρητών. Εκτός από τον λειτουργικό κίνδυνο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις τείνουν να είναι αδιαφανείς και η έλλειψη γνωστοποίησης σημαίνει ότι ο κίνδυνος απάτης είναι υψηλότερος από ό,τι στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να τους λάβει υπόψη και να τους παρακολουθεί στενά.

Πώς οι ΔΟΕΕ μπορούν να επιτύχουν με επενδύσεις εκκίνησης

Υπάρχουν μερικά συστατικά για μια επιτυχημένη επένδυση σε startup. Πρώτον, οι ΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα ιδιόκτητο κανάλι για την προμήθεια συμφωνιών. Εκατοντάδες και χιλιάδες νέες εταιρείες ξεκινούν καθημερινά παγκοσμίως και αυτές οι εταιρείες έχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης για να διαλέξουν. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων ΔΟΕΕ που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις καλύτερες νεοφυείς επιχειρήσεις, τους έχουμε δει να εργάζονται ακούραστα για να χτίσουν στενές σχέσεις με άλλα μέρη, όπως επενδυτές αγγέλους, επιταχυντές, θερμοκοιτίδες και επιχειρηματικά δίκτυα, προσθέτοντας παράλληλα αξία σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

Ακολουθεί το στάδιο της δέουσας επιμέλειας και από την εμπειρία μας υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που ένας ΔΟΕΕ πρέπει να αξιολογήσει κριτικά: i) το σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας, ii) η στοίβα τεχνολογίας, iii) η μοναδικότητα της λύσης, iv) η ανάλυση αγοράς και v) η ομάδα χημεία, εμπειρία και ικανότητα. Ανάλογα με το στάδιο της εκκίνησης, η πιθανή απόδοση πρέπει επίσης να είναι αρκετά υψηλή ώστε να αντισταθμίζει τις άλλες πιθανές αποτυχημένες επενδύσεις σε έναν ΟΕΕ.

Το μέλλον των επενδύσεων σε startup

Παρά τις παγκόσμιες αυξήσεις των επιτοκίων που προαναγγέλλουν το τέλος της εποχής του εύκολου χρήματος, πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και οι ΔΟΕΕ που επενδύουν σε εταιρείες τεχνολογίας πρώιμου σταδίου θα έχουν κρίσιμους ρόλους. Σε έναν κόσμο υψηλότερων επιτοκίων και αύξησης του κόστους, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τεχνολογικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Σήμερα, βρισκόμαστε στα πρόθυρα της εμφάνισης του 5G, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ωστόσο, ο κατάλογος επενδύσεων εκκίνησης που λειτουργεί την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει και οι ΔΟΕΕ πρέπει να προσαρμοστούν στην εποχή.

Leave a Comment