Η κερδοφόρα συμφωνία με τη Fujitsu General, η ενίσχυση του brand ESKIMO και η παρουσία σε άλλους τομείς. Τι λέει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Γεώργιος Φιδάκης.