Μύκονος: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τους Άραβες του Αστέρα

«Δώρο Χριστουγέννων» στο AGC Equity Partners, Όσον αφορά την επίμαχη στρατηγική επένδυση στο νησί της Μυκόνου, έκανε η ΕΚ, απορρίπτοντας μία από τις τρεις προσφυγές του Δήμου Μυκόνου.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωριαία στρατηγική επενδυτική ανάπτυξη (ESHASE) της τουριστικής επένδυσης στον Καραπέτη, απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη περιοριστική διαταγή με την οποία οι δημοτικές αρχές τον μπλόκαραν έργο στο νησί Vetrove, μετά από δεύτερη προσφυγή κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση μαρίνας στο συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων και τρίτης, χρονολογικής, αίτησης ακύρωσης, αυτή τη φορά κατά της ενημέρωσης της οικοδομικής άδειας του έργου και κατά η Ελληνική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Άδωνι Γεωργιάδη Επενδύσεις. Η αίτηση αυτή κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στα τέλη Σεπτεμβρίου, σχεδόν τρεις μήνες πριν συνεδριάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρώτη προσφυγή, απορρίπτοντάς την.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της απόφασης, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο του Ειδικού Χωρικού Πλαισίου Τουρισμού (SS. μια νέα PES ετοιμάζεται επί του παρόντος), είναι ακόμα δυνατή η ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα, βάσει των διατάξεων των υφιστάμενων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και του ιεραρχικά κατώτερου επιπέδου σχεδιασμού, που περιλαμβάνει και τις περιοχές οικιστικού ελέγχουu.

«Το ακίνητο που σχεδιάζεται μέσω του παραβάτη της ΕΣΧΑΣΕ εμπίπτει σε περιοχή καταρχήν κατάλληλη για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της υφιστάμενης εδαφικής ρύθμισης, η οποία περιλαμβάνεται στο Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο και στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Νοτίου Αιγαίου. Θάλασσα. Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις της ΖΟΕ Μυκόνου, μετά τον προαναφερθέντα χωροταξικό σχεδιασμό, η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή τουριστικής-αναψυχής χρήσης και προβλέπονται οι λοιπές προϋποθέσεις αποδοχής και αξιοποίησης της ως άνω χρήσης. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός στην περιοχή της στρατηγικής επένδυσης φαίνεται επαρκής για την ανάπτυξη νόμιμης τουριστικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή», αναφέρει η απόφαση, η οποία δεν είναι ακόμη οριστική.

Επίσης, “το επίμαχο προεδρικό διάταγμα δεν έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (RPPRR) της Νότιας Λευκής Θάλασσαςδιότι η επίμαχη μονάδα, που χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της οργανωμένης ανάπτυξης, που δεν εισήχθη στη νομοθεσία κατά τη σύνταξη του ΠΠΧΣΑΑ, δεν ανήκει στην κατηγορία των επιμέρους τουριστικών μονάδων εκτός σχεδίου, για τις οποίες το Περιφερειακό Πλαίσιο προβλέπει περιορισμούς. εγκατάσταση».

Πιστευόταν ότι Ο τρέχων σχεδιασμός στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων φαίνεται να είναι επαρκής για την ανάπτυξη θεμιτής τουριστικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, και ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει διερευνήσει επαρκώς τις δυνατότητες της Μυκόνου και της ευρύτερης περιοχής της επένδυσης, ενώ με τη συνετή εφαρμογή των προαναφερόμενων εκτιμήσεων του ΣΜΒΕ .

“Πύρρειος νίκη

Ωστόσο, κατά τη γνώμη πέντε μελών της ολομέλειας, η εκτίμηση της διοίκησης ότι η αμφισβητούμενη στρατηγική επένδυση είναι επιτρεπτή είναι παράνομη, καθώς πρόκειται για μια ελαφριά τουριστική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της περιοχής και είναι συμβατή με τον χωροταξικό σχεδιασμό και με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού της Μυκόνου. Ειδικότερα, το προσβαλλόμενο διάταγμα είναι παράνομο διότι, πέραν των εξουσιοδοτικών διατάξεων και της ερμηνείας τους κατά το Σύνταγμα, επιτρέπει τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας υψηλού δυναμικού στη Μύκονο, εισάγοντας χωρικές διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες με το αρχή της φειδωλής ανάπτυξης των μικρών νησιών και των συνοδών περιοχών του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Νότιας Λευκής Θάλασσας, καθώς και σημαντικές αποκλίσεις από τους όρους της εγκεκριμένης ζώνης οικιστικού ελέγχου.

Περιμένοντας τη μαρίνα

μιεπίσης, κατά τη γνώμη τριών μελών της επιτροπής, η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3986/2011 που επιτρέπει το π.δ. που εγκρίνει ένα τοπικά και χωρικά καθορισμένο ΕΣΧΑΣΕ για να μπορεί να τροποποιεί, μεταξύ άλλων, τις ΖΟΕ που, έστω και προσωρινά, αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εκτός σχεδίου δόμηση ευαίσθητων και στα όρια της φέρουσας ικανότητας του νησιού, παρεκκλίνοντας από τις διατάξεις του. , ακόμη και χωρίς τις αποκλίσεις, βασίζονται κυρίως σε χωρικά κριτήρια, παραβιάζει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την τελευταία, η χωρική αναδιάρθρωση της πόλης, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών περιοχών στο σύνολό τους εμπίπτει στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και έλεγχο του κράτους για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ανάπτυξης των οικισμών και τη διασφάλιση της καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης.

Σε σχέση με την επίμαχη επενδυτική μαρίνα, η απόφαση το αναδεικνύει «Το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΣΕ προβλέπει χρήσεις γενικά συμβατές με τον προορισμό και τη λειτουργία της κύριας τουριστικής χρήσης και η ίδρυση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών δεν εγκρίνεται, αλλά κατ’ αρχήν παρέχεται σχετική ευκαιρία. Κατά το επόμενο στάδιο της χωροταξίας και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα διερευνηθούν αρμοδίως οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συγκεκριμένων έργων»..

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, η μαρίνα θα διαθέτει συνολικά 32 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 24 μέτρων, δηλ. σούπερ γιοτ. Για τα υπόλοιπα, Mykonos Project που αναπτύχθηκε από την ελληνική θυγατρική μπλε ίριδα, περιλαμβάνει ένα “Χωριό της Μύκονος”, με ξενοδοχειακή βάση 192 ​​κλινών, θερινή αίθουσα 250 θέσεων, και η κίνηση στο χωριό θα γίνεται με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η διαμονή θα περιλαμβάνει, εκτός από το ξενοδοχείο, μονοκατοικίες ή διώροφες κατοικίες, εστιατόριο, Ιαματική πηγή, χώρο εκδηλώσεων και συνεδρίων, εκκλησία και πισίνες.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *