Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της σοβαρότητας του COVID-19 στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία

Μια πρόσφατη μελέτη σε κατοίκους του Άμστερνταμ της Ολλανδίας περιέγραψε ότι τα άτομα με ήπια νόσο του κορωνοϊού το 2019 (COVID-19) είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία ένα χρόνο μετά την έναρξη της ασθένειας από τα άτομα με μέτριας βαρύτητας COVID-19. Αυτή η μελέτη έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό BMC Medicine.

Μελέτη: Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε άτομα με ήπια, μέτρια και σοβαρή ή πρώιμη κρίσιμη ασθένεια με COVID-19 στον 1 και 12 μήνες μετά τη μόλυνση: μια προοπτική μελέτη κοόρτης. Πίστωση εικόνας: fizkes/Shutterstock

Ιστορικό

Η πανδημία COVID-19 που προκαλείται από το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο κοροναϊός 2 (SARS-CoV-2) έχει επηρεάσει σοβαρά τη σωματική και ψυχική υγεία των προσβεβλημένων ατόμων σε όλο τον κόσμο. Σημαντικό ποσοστό ατόμων με Covid-19 έχει βρεθεί ότι έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία ακόμη και ένα χρόνο μετά την αρχική διάγνωση.

Μελέτες που εξετάζουν την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία μεταξύ ασθενών με COVID-19 έχουν παρατηρήσει ως επί το πλείστον κακή σωματική, πνευματική και κοινωνική λειτουργία μεταξύ των συμμετεχόντων μετά την εμφάνιση της ασθένειας. Αντίθετα, μερικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ικανοποιητική φυσική και λειτουργική βελτίωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες διεξήχθησαν σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρό COVID-19.

Στην τρέχουσα μελέτη, οι επιστήμονες εξέτασαν την επίδραση του ήπιου, μέτριου και σοβαρού COVID-19 στη σωματική, ψυχική και κοινωνική λειτουργία (ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία) των ασθενών μετά από 1 και 12 μήνες έναρξης της νόσου. Έχουν επίσης αξιολογήσει τον αντίκτυπο των μέτρων ελέγχου που σχετίζονται με την πανδημία στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Σχεδιασμός μελέτης

Η μελέτη διεξήχθη σε ενήλικες στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, οι οποίοι είχαν εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19 ευρέως φάσματος σοβαρότητας (ήπια, μέτρια ή σοβαρή). Μια έρευνα για την υγεία με μια σύντομη μορφή 36 στοιχείων της Μελέτης Ιατρικών Αποτελεσμάτων διεξήχθη για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε ένα μήνα και 12 μήνες μετά την έναρξη της νόσου.

Η έρευνα περιελάμβανε 36 στοιχεία που επικεντρώθηκαν ειδικά σε οκτώ διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργίας, της ψυχικής υγείας, του ενεργειακού επιπέδου και του πόνου και της γενικής αντίληψης για την υγεία.

Επίδραση της σοβαρότητας του COVID-19 στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία

Συνολικά 269 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια έρευνα για την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της νόσου, οι συμμετέχοντες με ήπιο Covid-19 επέδειξαν καλύτερη ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία από εκείνους με μέτριο ή σοβαρό Covid-19. Ωστόσο, το επίπεδο της κατάστασης της υγείας στους 12 μήνες ήταν σημαντικά υψηλότερο από τον πρώτο μήνα μετά την έναρξη της νόσου.

Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς μετανάστευσης, οι συμμετέχοντες ολλανδικής καταγωγής είχαν σημαντικά καλύτερη ποιότητα υγείας στους τομείς της σωματικής και κοινωνικής λειτουργικότητας και των επιπέδων ενέργειας και πόνου από εκείνους με ιστορικό μετανάστευσης από χώρες υψηλού ή χαμηλού/μεσαίου εισοδήματος. Στον τομέα της γενικής και ψυχικής υγείας, οι συμμετέχοντες ολλανδικής καταγωγής και εκείνοι από χώρες χαμηλού/μεσαίου εισοδήματος είχαν σημαντικά υψηλότερη ποιότητα ζωής από τους συμμετέχοντες από χώρες υψηλού εισοδήματος.

Οι συμμετέχοντες με τρεις ή περισσότερες συννοσηρότητες υψηλού κινδύνου είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία από εκείνους με λιγότερες από τρεις συννοσηρότητες. Συγκεκριμένα, η ανοσοκαταστολή και η ψυχιατρική ασθένεια είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη σωματική λειτουργία και τη γενική υγεία, αντίστοιχα.

Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία που αξιολογήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων τον πρώτο μήνα μετά την έναρξη της νόσου έδειξε σημαντική απόκλιση από τα πρότυπα αναφοράς σε επίπεδο πληθυσμού. Οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν για την κοινωνική λειτουργία και τον σωματικό πόνο, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, οι συμμετέχοντες με ήπιο covid-19 ήταν εντός των προτύπων αναφοράς. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με μέτριο ή σοβαρό covid-19 είχαν σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα υγείας.

Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία που αξιολογήθηκε τον 12ο μήνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες με ήπια νόσο είχαν σωματική, συναισθηματική, κοινωνική λειτουργικότητα, επίπεδα ενέργειας και γενική κατάσταση υγείας παρόμοια με τα πρότυπα αναφοράς. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε τέτοια βελτίωση στην ποιότητα της υγείας για συμμετέχοντες με μέτρια ή σοβαρή COVID-19.

Ο αντίκτυπος των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία

Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν την έρευνα κατά την περίοδο των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία είχαν λιγότερη έκπτωση στην ψυχική υγεία και λιγότερους περιορισμούς στην κοινωνική και σωματική λειτουργία από εκείνους που ολοκλήρωσαν την έρευνα κατά την περίοδο χωρίς πλήρεις περιορισμούς.

Σημασία της μελέτης

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα άτομα με ήπιο covid-19 μπορούν να ανακτήσουν τα φυσιολογικά επίπεδα σωματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργίας ένα χρόνο μετά την αρχική διάγνωση της νόσου. Ωστόσο, τα άτομα με πρώιμο μέτριο ή σοβαρό Covid-19 έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, ακόμη και ένα χρόνο μετά την έναρξη της νόσου.

Τα άτομα που έχουν ιστορικό μετανάστευσης ή έχουν μεγαλύτερο αριθμό συννοσηροτήτων υψηλού κινδύνου είναι πιο ευαίσθητα σε κακή ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Leave a Comment