«Λήγει» η κτηματομεσιτική εταιρεία του ΕΦΚΑ

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να δημιουργηθεί η νέα Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την απόκτηση τουλάχιστον 400 ακινήτων της ηλεκτρονικής ΝΟΙ αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ. Το καταστατικό της εταιρείας έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού και στόχος είναι η εταιρεία να λειτουργήσει πλήρως το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο ΕΦΚΑ διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% -που αναφέρεται σε ακίνητα υψηλής αξίας- αξιοποιείται με μεγάλη δυσκολία. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία διαθέτει συνολικά 230 ολοκληρωμένα κτίρια από 55 έως 26.062 τ.μ., ενώ παράλληλα κατέχει οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 169 κτίρια από 30 έως 18.416 τ.μ. καθώς και συνολικά 69 οικόπεδα (45-35.600 τ.μ.) και 49 οικόπεδα (13-107.210 τ.μ.). Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας της υπολογίζεται σε 1,4 δισ. ευρώ, με το 20% αυτών να παραμένει εντελώς αναξιοποίητο.

Ο σκοπός της Εταιρείας με ειδικό επενδυτικό σκοπό με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ», που θα προσλάβει 40 νέους υπαλλήλους κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, είναι άμεση χρήση και διαχείριση ακινήτων, με διαχωρισμό ακινήτων για προσωπική χρήση και για εκμετάλλευση.

Μεσιτικό γραφείο

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει. Αυτό προβλέπεται και στον ιδρυτικό της νόμο, καθώς ρητά αναφέρεται ότι η νέα εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση, διαχείριση, λειτουργία και διάθεση της ακίνητης περιουσίας των πρώην ασφαλιστικών ταμείων και θα υπαχθεί σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με πλήρη διαφάνεια.

Στην πράξη, όπως λειτουργεί, η νέα εταιρεία θα κληθεί να συνεχίσει τον διαχωρισμό των ακινήτων του ΕΦΚΑ σε ακίνητα εμπορικής χρήσης (για να μπορούν να εκμισθωθούν) και σε κατάλληλα για ιδιωτική χρήση (όπου θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες το ταμείο).

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ΕΦΚΑ, περίπου τα 40 κατασκευάστηκαν τον 19ο ή το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Τα διατηρητέα είναι συνολικά 35, συνολικής επιφάνειας 79.679 τ.μ., εκ των οποίων τα 24 είναι κενές. Εξάλλου, μόνο το 19% του συνόλου των ακινήτων των πρακτορείων είναι μισθωμένα και το 20% είναι εντελώς αχρησιμοποίητο.

Αρχικά, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εκπονήσει μελέτες για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων για μέγιστα έσοδα, ειδικά για τα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας που χαρακτηρίζονται «φιλέτα» και μπορούν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία ή γραφεία. χώρους.

Το έργο της νέας εταιρείας θα υποστηρίξουν 40 νέοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δυσκολευτούν με ιδιωτική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) με έλεγχο ΑΣΕΠ και τρεις έμμισθους δικηγόρους. Η εταιρεία θα διευθύνεται από διαχειριστή από τον ιδιωτικό τομέα, με γνώσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων και μισθό έως 7.000€.

Ο σκοπός της χρήσης του ακινήτου είναι διπλός: Αφενός, ο ΕΦΚΑ θα φροντίσει ώστε οι υπηρεσίες του να στεγάζονται σε ιδιωτικά κτίρια για περιορισμό του κόστους ενοικίασης. Ο πάροχος πληρώνει επί του παρόντος 1.000.000 ευρώ ως ενοίκιο το μήνα, που μεταφράζεται σε 12.000.000 ευρώ ετησίως. Από την άλλη, θα προσπαθήσει μέσω της εταιρείας να νοικιάσει ή να πουλήσει τα ακίνητα -κάποια από τα οποία λέγονται «φιλέτα»- στις υψηλότερες δυνατές τιμές.

Διαβάστε επίσης

Το γραφείο προϋπολογισμού του Σώματος κινδυνεύει να επιστρέψει στα δίδυμα ελλείμματα

Εμπορικό Επιμελητήριο: 3+4 προτάσεις σε τράπεζες και κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *