Κάμερα και ηθογραφία στην Ελλάδα: ένα συλλογικό έργο με μεγάλο ενδιαφέρον

Η κάμερα σε όλες τις τεχνολογικές της ποικιλίες και με όλα τα υλικά και αισθητικά της παράγωγα σχετίζεται με την ποιητική της ηθογραφίας. Οι εικόνες της, συγκινητικές και ακίνητες, δεν είναι απλές μιμητικές καταγραφές, αλλά μεταμορφώνουν το σύνθετο παιχνίδι ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, σε ειπωμένο και ανείπωτο, σε δεικνυόμενο και απροφανές. Ως εκ τούτου, κατέχουν μια πρωτοποριακή ικανότητα να συνθέτουν τη δράση τους με τη δράση του Άλλου, να συνδέουν μορφές κατανόησης με την αναπαράσταση των συμμετεχόντων στο εθνογραφικό πεδίο, να δημιουργούν πρωτόγνωρες σχέσεις συμμετοχής και συνέργειας, φτάνοντας στην προοπτική ενός εφαρμοσμένου, συμμετοχική, συμμετρική ανθρωπολογία. Αν θεωρήσουμε την κάμερα όχι ως μέσο εργαλειακού ορθολογισμού και συσσώρευσης «δεδομένων», αλλά ως τρόπο παραγωγής πολλαπλών φαινομένων, τότε μπορεί να αφυπνίσει την εμπειρία της διαπολιτισμικής συνάντησης, να διευρύνει την εμπειρία της εθνογραφίας και την παρουσίασή της.

Το κεντρικό θέμα αυτού του συγκεντρωμένου τόμου είναι η σχέση μεταξύ οπτικών τεχνολογιών και εθνογραφίας. Ακολουθώντας τις συγκεκριμένες διαδρομές του ανθρωπολογικού λόγου στον ελλαδικό χώρο, τα κείμενα αναδεικνύουν ζητήματα που σχετίζονται με πολιτισμικές διαδικασίες και διαπροσωπικές δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, πολυμέσων και υπερμέσων στην επιτόπια έρευνα. Εξερευνούν την πολιτική, τον τρόπο και την εμπειρία της επιτόπιας φωτογραφίας και τη μετέπειτα μετατροπή της σε διάφορες μορφές πολιτιστικής αναπαράστασης, όπως αδημοσίευτες φωτογραφίες πεδίου, δημοσιευμένες συλλογές φωτογραφιών, εθνογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, blogs, vlog, διαδικτυακά ντοκιμαντέρ, προβολές και εκθέσεις σε μουσεία περιβάλλον και φεστιβάλ. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η μικροφυσική της πρόσληψης και της οπτικής αναπαράστασης και σχολιάζεται η ενδοϊστορική προέλευσή της μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.

κείμενα: Colette Piault, Peter Loizos, Susanna Hoffman, Athina Peglidou, Βασίλης Νιτσιάκος, Γιάννης Ν. Δρινής, Ευγενία Γιαννούρη, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Κωνσταντίνος Καλαντζής, Κώστας Μάντζος, Μαριάννα Οικονόμου, Ρένα Λουτζάκη, Ρίκη Βαντακή, Ρίκη Βαντακή, Ρίκη Βαντακή,

Προσπάθεια: Αθηνά Πεγλίδου

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ!

  • Sonnets of Dark Love: A Book of Works του Federico García Lorca

  • The One, Maria Cazares: Portrait of a Free Woman από την Anne Plantazen

Αθηνά Πεγλίδου

Ο Αθηνά Πεγλίδου είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία στο ΑΠΘ, κοινωνική ανθρωπολογία στο École des hautes études en sciences sociales, ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ στο Paris X University και École pratique des hautes études. Έχει διδάξει μαθήματα κοινωνικής ανθρωπολογίας, ιστορίας, θεωρίας και εθνογραφικής δημιουργίας ντοκιμαντέρ και τεχνικές επιτόπιου βίντεο στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος ΜΜΕ και Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σκηνοθέτησε ηθογραφικές ταινίες όπως Cultus Luminis (1998), The Border (2007), το βίντεο αφύπνισης Femicide Across Europe (2015) και το femicide.gr. Ερευνά την ανθρωπολογία της υγείας, του φύλου και της βίας με βάση το φύλο χρησιμοποιώντας οπτικά μέσα στην επιτόπια έρευνα και επικοινωνία.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *