Η AM Best αναθεωρεί τις προοπτικές της PGA Sompo Insurance Corporation σε θετικές

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ–(ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)–AM Ο καλύτερος αναθεώρησε την προοπτική σε θετική από σταθερή και επιβεβαίωσε την αξιολόγηση οικονομικής ευρωστίας της PGA Sompo Insurance Corporation (PGA Sompo) (Φιλιππίνες) σε Β+ (καλή) και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη σε «bbb-» (καλή).

Αυτές οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (αξιολογήσεις) αντικατοπτρίζουν την ισχύ του ισολογισμού της PGA Sompo, τον οποίο η AM Best θεωρεί ισχυρή, καθώς και επαρκή λειτουργική απόδοση, περιορισμένο επιχειρηματικό προφίλ και επαρκή διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (ERM).

Οι προοπτικές αναθεωρήθηκαν σε θετικές, με βάση την προσδοκία της AM Best ότι η PGA Sompo θα προσφέρει σταθερή απόδοση μεσοπρόθεσμα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ισχύ του ισολογισμού.

Η αξιολόγηση της ισχύος του ισολογισμού της PGA Sompo βασίζεται στην προσαρμοσμένη σε κίνδυνο κεφαλαιοποίηση, η οποία το 2021 παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο στο τέλος του 2018, όπως μετρήθηκε με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Best (BCAR). Ωστόσο, η εταιρεία διαθέτει μικρή απόλυτη κεφαλαιακή βάση, η οποία αυξάνει την ευαισθησία της κεφαλαιακής επάρκειας σε αλλαγές απόδοσης και αντίξοες καταστάσεις. Η PGA Sompo έχει μια συντηρητική επενδυτική στρατηγική και τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από μετρητά, καταθέσεις και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αντασφάλιση πολύ συχνά και εξαρτάται από την αντασφάλιση, περισσότερο από το 95% των ασφαλίστρων μεταφέρεται σε αντασφαλιστές. αν και η πλειοψηφία ανήκει στον μειοψηφικό μέτοχο της Sompo Japan Insurance Inc. (Sompo), η οποία θεωρείται ότι ενέχει πολύ χαμηλό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Παρά το γεγονός ότι η Sompo είναι μέτοχος μειοψηφίας, η PGA Sompo παρέχει τόσο έμμεση όσο και άμεση υποστήριξη, η οποία πιστεύεται ότι δημιουργεί πρόσθετη οικονομική ευελιξία.

Η AM Best αξιολογεί την απόδοση της PGA Sompo ως επαρκή. Η εταιρεία έχει επιδείξει καλή λειτουργική κερδοφορία τα τελευταία πέντε χρόνια, με μέσο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 8,4% (2017-2021). Τα αποτελέσματα της αναδοχής για την περίοδο βασίστηκαν στα έσοδα από προμήθειες αντασφάλισης από εκχωρηθείσες δραστηριότητες, με τις υψηλότερες προμήθειες να οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Ο δείκτης καθαρών ζημιών της εταιρείας αυξήθηκε από έτος σε έτος το 2021 λόγω των υψηλότερων αξιώσεων από το καταστροφικό συμβάν Typhoon Odette (Rai), αν και ο αντίκτυπος στα συνολικά έσοδα περιορίζεται από τον πολύ χαμηλό δείκτη διατήρησης ασφαλίστρων της εταιρείας. Τα έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν σταθερά συνεισφέροντας στα λειτουργικά κέρδη, με μέση καθαρή απόδοση επένδυσης πενταετίας 3,0% (2017-2021).

Η AM Best αξιολογεί το επιχειρηματικό προφίλ της PGA Sompo ως περιορισμένο. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία επωφελείται από τη σχέση της με τη Sompo, η οποία διατηρεί ισχυρή πρόσβαση στους κινδύνους που σχετίζονται με την Ιαπωνία στις Φιλιππίνες, η PGA Sompo θεωρείται μια μικρή ασφαλιστική εταιρεία μη ζημιών. Με βάση το συνολικό ποσό των υπογεγραμμένων εισφορών, το 2021 το μερίδιο της εγχώριας αγοράς της εταιρείας ήταν περίπου 3 τοις εκατό. Επιπρόσθετα, το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας θεωρείται συγκεντρωμένο κατά κλάδους επιχειρηματικότητας και γεωγραφίας.

Η AM Best πιστεύει ότι η προσέγγιση ERM της εταιρείας είναι κατάλληλη δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των τρεχουσών λειτουργιών της. Η PGA Sompo πιστεύεται επίσης ότι επωφελείται από την επίβλεψη και την υποστήριξη διαχείρισης κινδύνου από τον Όμιλο Sompo.

Οι αξιολογήσεις κοινοποιούνται σε αξιολογημένες οντότητες πριν από τη δημοσίευση. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι βαθμολογίες δεν άλλαξαν μετά την ανακοίνωση.

Αυτό το δελτίο τύπου σχετίζεται με αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της AM Best. Όλες οι πληροφορίες αξιολογήσεων που σχετίζονται με την άδεια και τις σχετικές αποκαλύψεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών γραφείου υπεύθυνος για την απονομή κάθε μεμονωμένης βαθμολογίας που καθορίζεται σε αυτήν την έκδοση, βλ Η πιο πρόσφατη ιστοσελίδα δραστηριότητας αξιολόγησης της AM Best. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τους περιορισμούς των γνωμοδοτήσεων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, βλ οδηγός για τις καλύτερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση των Best Credit Ratings, Best Performance Ratings, Best Preliminary Credit Ratings και AM Best Releases Press, βλ. Ένας οδηγός για τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων και βαθμολογιών του Best.

Η AM Best είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εκδότης ειδήσεων και πάροχος ανάλυσης δεδομένων που ειδικεύεται στον ασφαλιστικό κλάδο. Με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες με περιφερειακά γραφεία στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και το Μεξικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ambest.com.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022, AM Best Rating Services, Inc. και/ή τις θυγατρικές της. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.

Leave a Comment