Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την τεχνολογία: Νόμος για τις ψηφιακές αγορές και νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες | Προοπτικές και γεγονότα

Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (“DMA“)1 τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022 και ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (“DSA“)2 θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου 2022. Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει μια επισκόπηση των κύριων στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή αυτής της σημαντικής νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι στόχοι των νόμων

Συνολικά, οι δηλωμένοι γενικοί στόχοι για το DMA και το DSA είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, τόσο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσο και παγκοσμίως· και
 2. Να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χώρος όπου προστατεύονται τα βασικά δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών.

Επιπλέον, το DMA στοχεύει στη δημιουργία του ψηφιακού τομέα “πιο δίκαιο και [more] συζητήσιμος“.3 Για το σκοπό αυτό, το DMA θα ρυθμίζει κυρίως τις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες εμποδίζοντας, μεταξύ άλλων, αυτές τις εταιρείες να:

 • Εμπλοκή σε αυτοπροτιμήσεις ή αθέμιτες διακρίσεις (ειδικά όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών).
 • Διαφήμιση με στοχευμένο τρόπο χωρίς συγκατάθεση· ή
 • Παρεμπόδιση της διαλειτουργικότητας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που ελέγχονται από την DMA θα υποχρεωθούν να διεξάγουν ή να επιτρέπουν ορισμένες δραστηριότητες, για παράδειγμα:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να απεγκαταστήσουν προεγκατεστημένες υπηρεσίες βασικής πλατφόρμας.
 • Επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα πληρωμών εντός εφαρμογής.
 • Επιτρέπει στους επιχειρησιακούς χρήστες πρόσβαση στα δεδομένα που δημιουργούν. και
 • Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να κάνουν λήψη εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών.

Μια συμπληρωματική νομοθεσία, η DSA, στοχεύει στη ρύθμιση του περιεχομένου των διαδικτυακών πλατφορμών. Για παράδειγμα, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης θα είναι υποχρεωμένες να:

 • Μείωση των κινδύνων σχετικά με τη διάδοση παραπληροφόρησης και διαδικτυακής βίας.
 • Καταπολέμηση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. και
 • Προώθηση μέτρων διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας σχετικά με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την σύσταση περιεχομένου ή προϊόντων στους χρήστες).

Ποιες ψηφιακές εταιρείες εμπίπτουν στους νόμους;

Το DMA θα ισχύει για τους λεγόμενους “gatekeepers”4 όπου κατέχουν εδραιωμένη θέση όσον αφορά τις “υπηρεσίες βασικής πλατφόρμας”, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, των καταστημάτων εφαρμογών, ορισμένων υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων, της εικονικής βοήθειας, των προγραμμάτων περιήγησης, των λειτουργικών συστημάτων και των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Οι ψηφιακές εταιρείες θα προσδιορίζονται ως “gatekeepers” με βάση τις ακόλουθες μετρήσεις εσόδων και χρηστών:

 • Έχουν κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 75 δισ. ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος ή ετήσιο κύκλο εργασιών 7,5 δισ. ευρώ τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη.
 • Προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα περιήγησης, αγγελιοφόρους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν τουλάχιστον 45 εκατομμύρια μηνιαίους τελικούς χρήστες στην ΕΕ και δέκα χιλιάδες ετήσιους επιχειρηματικούς χρήστες τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.5

Αντίθετα, το DSA θα ισχύει για διάφορες διαδικτυακές ενδιάμεσες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των “πολύ μεγάλων ηλεκτρονικών μηχανών” (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών αγορών, κοινωνικών δικτύων, πλατφορμών κοινής χρήσης περιεχομένου, καταστημάτων εφαρμογών και διαδικτυακών πλατφορμών ταξιδιού και διαμονής) που έχουν περισσότερο από το 10% περίπου . 450 εκατομμύρια καταναλωτές στην ΕΕ ως χρήστες.

Παρακολούθηση και επιβολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (“EC») θα παρακολουθεί και θα επιβάλλει το DMA και το DSA και θα σχηματίζει εξειδικευμένες ομάδες για να «παρακολουθεί κεντρικά τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης καθώς και τους gatekeepers“.6 Η επιβολή και των δύο κειμένων αναμένεται να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την ΕΚ. Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες, η ΕΚ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών των θυρωρών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, αυξάνοντας έως και 20% σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου 2022, η ΕΕ άνοιξε ένα δορυφορικό γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.παγκόσμιο κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας“; αυτό θεωρείται ως”συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της ΕΕ σε θέματα όπως ο κυβερνοχώρος και η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και η χειραγώγηση και η παρέμβαση ξένων πληροφοριών“.7

Επιπτώσεις?

Τόσο η DMA όσο και η DSA επιδιώκουν να ρυθμίσουν τις ψηφιακές εταιρείες με βάση το μέγεθός τους – δηλαδή με βάση τον κύκλο εργασιών, τη μέση αγοραία αξία ή την ισοδύναμη αγοραία αξία. Αυτή η προσέγγιση αποκλίνει από τις παραδοσιακές αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού που στοχεύουν (μεταξύ άλλων πτυχών) να ρυθμίζουν τις επιχειρήσεις με βάση την άσκηση της ισχύος τους στην αγορά εντός καθορισμένων αγορών και αναμφισβήτητα αντανακλά την επιστροφή σε μια γραμμική άποψη «δομή-συμπεριφορά-απόδοση» της συμπεριφοράς της αγοράς. Ουσιαστικά, οι νόμοι δυνητικά θυσιάζουν την ευελιξία για την ασφάλεια, με τρόπο που λέγεται ότι μοιάζει με τη ρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών.

Μια σύγκριση των ενεργειών και των παράλληλων μεταρρυθμίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζεται σε αυτό το δημοσιευμένο άρθρο των Daniel Fenske και Felipe Pereira του Mayer Brown.

Στη Γερμανία, μια σχετική διάταξη – το τμήμα 19α του γερμανικού νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού – εισήχθη το 2021. Όπως και η DMA, αυτή η διάταξη επικεντρώνεται στους φύλακες, ενώ παρέχει διαφορετικά μέσα και εξουσίες επιβολής για το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ. Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη για κατάχρηση επιχειρήσεων «υψίστης σημασίας» εφαρμόζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των αγορών. Ο συντονισμός μεταξύ της ΕΚ, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καρτέλ και άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού θα είναι σημαντικός για την εφαρμογή της DMA και άλλης παρόμοιας εθνικής νομοθεσίας.

Επόμενο βήμα

Τώρα που η DMA έχει τεθεί σε ισχύ, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έξι μηνών πριν τεθεί σε ισχύ η DMA στην πράξη. Το DSA, από την άλλη πλευρά, θα ισχύει από τις 17 Φεβρουαρίου 2024.8 Μετά τον ορισμό, οι gatekeepers και οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες και τέσσερις μήνες για να συμμορφωθούν με το DMA και το DSA αντίστοιχα.


1 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1925 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2022, για ανταγωνιστικές και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα και για την τροποποίηση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/1937 και (ΕΕ) 220/1828.

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, για μια εσωτερική αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

3 Δείτε https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/ict/dma_en.

4 Οριζεται ως “εταιρείες που διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά λόγω του μεγέθους τους και της σημασίας τους ως πυλών εισόδου για τους επιχειρηματικούς χρήστες για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους“. Δείτε https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2349.

5 Δείτε https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users.

6 Δείτε https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_4327.

7 Δείτε https://www.eeas.europa.eu/eeas/usdigital-eu-opens-new-office-san-francisco-reinforce-its-digital-diplomacy_en?s=253.

8 Βλέπε άρθρο 93 παράγραφος 2 του DSA.

Leave a Comment