Γιγαντιαίες καταιγίδες ακτινοβολίας έχουν χτυπήσει τη Γη για τουλάχιστον 10.000 χρόνια και μπορεί να χτυπήσουν ξανά, δείχνει ανάλυση δακτυλίων δέντρων

Μια σειρά από ξαφνικές και κολοσσιαίες αιχμές στα επίπεδα ακτινοβολίας σε όλη την ιστορία της Γης μπορεί να προήλθε από μια σειρά από άγνωστα, απρόβλεπτα και δυνητικά καταστροφικά κοσμικά γεγονότα, αποκάλυψε μια νέα μελέτη.

Ονομάστηκε Miyake events από τον κύριο συγγραφέα του πρώτη μελέτη Για να τις περιγράψουμε, οι κορυφές συμβαίνουν περίπου μία φορά κάθε 1.000 χρόνια περίπου και καταγράφονται ως ξαφνικές αυξήσεις στα επίπεδα ραδιενεργού άνθρακα των αρχαίων δακτυλίων δέντρων.

Leave a Comment