Έκπληξη δημοπρασίας Allatini Mills

Εταιρία με έδρα τη Βουλγαρία εξαγόρασε το 50% του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Μύλοι Αλλατίνη στην περιοχή του Ποσειδώνα και του Μεγάρου Μουζίκης μετά τον ανοιχτό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η σημερινή δημοπρασία έγινε για λογαριασμό της «Αλλατίνη Εταιρεία Σιτηρών Βορείου Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία μετονομάστηκε σε Nutriart και κατείχε το υπόλοιπο 50%. Η τιμή εκκίνησης ήταν 3.204.500 ευρώ και η βουλγαρική εταιρεία πρόσφερε 4.044.444 ευρώ.

Όπως μετέδωσε το πρωί το makthes.gr, στον πλειστηριασμό συμμετείχε η εταιρεία ALL Investments Ακίνητων ΙΚΕ (ALL Investments Akiniton), συμφερόντων του ομίλου Φάις, που ήδη κατέχει το 50% του ακινήτου. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταιρειών ήταν σκληρός, όπως αποδεικνύεται από το μέγεθος της τελικής τιμής, με την υποβολή διαδοχικών προσφορών, με αποτέλεσμα η διαδικασία να παραταθεί κατά μία ώρα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η υπόθεση για την εκμετάλλευση του ακινήτου είναι κάπως περίπλοκη, καθώς απαιτεί συμφωνία μεταξύ δύο εταιρειών που κατέχουν πλέον το μισό του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος. Υπενθυμίζουμε ότι ο όμιλος Faiss, μέσω του πλειστηριασμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2022, απέκτησε το 25% της ιδιοκτησίας του ακινήτου έναντι 1.508.001 ευρώ, ενώ πριν από περίπου δύο χρόνια απέκτησε άλλο 25% από την «Alfa Urban Properties».

Η βουλγαρική εταιρεία SPM Real Estate IKE είχε δηλώσει συμμετοχή και στην προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου, η οποία τελικά αναβλήθηκε για σήμερα. Μάλιστα η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει και ΙΚΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, δεν συμμετείχε στον πλειστηριασμό της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 για να διεκδικήσει το πρώτο 25% του ακινήτου.

Σχετικά άρθρα

Εταιρία με έδρα τη Βουλγαρία εξαγόρασε το 50% του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Μύλοι Αλλατίνη στην περιοχή του Ποσειδώνα και του Μεγάρου Μουζίκης μετά τον ανοιχτό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η σημερινή δημοπρασία έγινε για λογαριασμό της «Αλλατίνη Εταιρεία Σιτηρών Βορείου Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία μετονομάστηκε σε Nutriart και κατείχε το υπόλοιπο 50%. Η τιμή εκκίνησης ήταν 3.204.500 ευρώ και η βουλγαρική εταιρεία πρόσφερε 4.044.444 ευρώ.

Όπως μετέδωσε το πρωί το makthes.gr, στον πλειστηριασμό συμμετείχε η εταιρεία ALL Investments Ακίνητων ΙΚΕ (ALL Investments Akiniton), συμφερόντων του ομίλου Φάις, που ήδη κατέχει το 50% του ακινήτου. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταιρειών ήταν σκληρός, όπως αποδεικνύεται από το μέγεθος της τελικής τιμής, με την υποβολή διαδοχικών προσφορών, με αποτέλεσμα η διαδικασία να παραταθεί κατά μία ώρα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η υπόθεση για την εκμετάλλευση του ακινήτου είναι κάπως περίπλοκη, καθώς απαιτεί συμφωνία μεταξύ δύο εταιρειών που κατέχουν πλέον το μισό του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος. Υπενθυμίζουμε ότι ο όμιλος Faiss, μέσω του πλειστηριασμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2022, απέκτησε το 25% της ιδιοκτησίας του ακινήτου έναντι 1.508.001 ευρώ, ενώ πριν από περίπου δύο χρόνια απέκτησε άλλο 25% από την «Alfa Urban Properties».

Η βουλγαρική εταιρεία SPM Real Estate IKE είχε δηλώσει συμμετοχή και στην προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου, η οποία τελικά αναβλήθηκε για σήμερα. Μάλιστα η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει και ΙΚΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, δεν συμμετείχε στον πλειστηριασμό της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 για να διεκδικήσει το πρώτο 25% του ακινήτου.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *